Токмацький заклад дошкільної освіти №1 "Олімпійський" Токмацької міської Ради Запорізької області

 

Методичний вісник

 

 

  ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ

Безручко Анна Юріївна

 

                    

 

 

 

                                                  Життєве кредо: " Глибина щастя і повнота життя є не в тому, що ми отримуємо від інших, а в тому, що ми самі їм можемо подарувати".

 

 

 

Робота в закладі дошкільної освіти "олімпійський" ведеться згідно річного плану. План спрямований на виконання завдань Закону України “Про дошкільну освіту” та Базового Компоненту дошкільної освіти.

 

 

              

 

Педагогічний колектив працює над всебічним загальним розвитком вихованців відповідно до їхніх потенційних можливостей, формування базису особистісної культури: самообслуговування, комунікації, пізнавальної мотивації, бажання і вміння вчитися.

Головним напрямком діяльності кожного вихователя були і залишаються охорона, зміцнення здоров`я дітей, забезпечення необхідних умов для їх фізичного та психічного та розумового розвитку.

            

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВІДПОВІДАЄ НАСТУПНИМ ПРАВИЛАМ:

організована нестандартно, яскраво, жваво, цікаво, з урахуванням індивідуальних запитів і можливостей педагогів;

приносить вихователям відчутну практичну допомогу, тобто має безпосередній вихід;

позначається на рівні підготовленості вихованців;

задовольняє духовні, естетичні, моральні та інші запити педагога;

постійно користується увагою адміністрації: стимулюється, контролюється, враховується при підбитті підсумків;

створює умови для виникнення людських контактів і творчого спілкування з колегами, об’єднує спрямованістю до загальної мети.

 

МЕТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

Удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів, вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності, організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів, запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу.

НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

підвищення соціально-психологічної культури педкадрів;

удосконалення педагогічної майстерності;

сприяння в опануванні світової та національної, мовної й побутової культури;

розвиток спеціальних умінь і навичок.

ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ Є:

підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;

вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;

сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою.

підтримка ділового тонусу педагогів;

стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;

створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання

 

оптимізація системи мотивації педагогів до підвищення фахової майстерності та узагальнення власного педагогічного досвіду.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

 

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Враховуючи підсумки освітньо-виховної роботи за минулий навчальний рік та резерви в роботі, педагогічний колектив дошкільного закладу у наступному навчальному році працюватиме над вирішення таких основних завдань :

•           Продовжувати ефективне впровадження  програми розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт»  та створити умови для впровадження в практику роботи ЗДО програми «Впевнений старт» для дітей середнього віку.

•        Продовжувати роботу з розвитку мовлення та комунікативних вмінь дошкільників через інтеграцію різних видів діяльності.

•        Створення умов для формування основ здорового способу життя у дітей дошкільного віку.

 

         

   

Відвідування семінару за темою "Психолого - педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами у закладі дошкільної освіти"